Næstved esports aktivitetsoversigt og årshjul for

2021


Herunder findes årshjulet for indeværende år.
Heri findes træningstider, sociale arrangementer, turneringer m.v.

BEMÆRK: Grundet nuværende COVID-19 restriktioner er der endnu ikke udarbejdet et endeligt årshjul for aktiviteter og arrangementer for 2021.
Denne side vil blive opdateret med tilhørende årshjul så snart, at retningslinjerne tillader, at dette kan blive endeligt udarbejdet og fastlagt.